compendium-gezondheidszorg.nl

Ismena- Edipova kći, Antigonina sestra; Kreont - njihov ujak, tebanski kralj; Tiresija - prorok; Hemon - Kreontov sin, Antigonin zaručnik; Euridika - Kreontova ... Antigona lektira, kratak sadržaj, analiza djela i analiza likova. Grčka tragedija u kojoj nositelji sukoba Kreont i Antigona, čiji su stavovi suprotni. Sofoklo: Antigona. LICA: ANTIGONA i ISMENA sestre; kćeri Edipove. KREONT, ujak njihov, kralj tebanski. HEMON, sin Kreontov, zaručnik Antigonin. Analiza djela Antigona. Tragediju je napisao dramatičar Sofoklo. Kratka lektira, likovi, kratak sadržaj i književni elementi drame čija se radnja vrti oko ... Sofoklo: Antigona. LICA: ANTIGONA i ISMENA sestre; kćeri Edipove. KREONT, ujak njihov, kralj tebanski. HEMON, sin Kreontov, zaručnik Antigonin. Antigona Sofoklo Vrsta djela: drama, tragedija. Antigona Sofoklo Mjesto radnje: Teba ... Antigonin zaručnik Hemon traži od oca Kreonta milost za Antigonu. Antigona (grč. Ἀντıγόνη, Antigónē), u grčkoj mitologiji, Edipova i Jokastina kći, tragičan lik iz grčke tebanske priče. Unatoč zabrani kralja Kreonta, ... by M Čudić · 2017 — poput Marovićeve Antigone, kraljice u Tebi, poigravaju krajem tragedije ... Ključne riječi: antigonijanski mit, Sofoklo, "Kreontova Antigona" Mira Gavrana, ... Nov 7, 2020 — Antigona je predstava/djelo od velikog povijesnog značaja. ... Zbor predstavlja dvojicu braće Antigone, Polinika i Eteokla, u borbi za vlast ... Autori, Sofoklo. Opis, metodički obrađena lektira. Šifra, 061739. Izdavač, Školska knjiga. Uvez, tvrdi. Broj stranica, 204. Godina izdanja, 2012.Broj stranica: 204 Sofoklo, Antigona. Sofoklo -Srednji od trojice velikih atenskih tragičkih pjesnika. Bio je vješt u plesu i glumi, svima drag i ugodan u društvu. U svojoj verziji Antigone, koju skicira kao etičko-političku vježbu u stilu Brechtovih didaktičkih komada, Žižek nudi tri moguća kraja tragedije, ... Ravnatelj opere režira u Talijanskoj drami HNK Rijeka vlastitu varijaciju Sofoklove drame o tragičnoj junakinji razapetoj između ljubavi pema obitelji i ... Antigona je bila Edipova kćer. Edip je, kao što znamo, ubio oca, oženio majku i zbog toga bio proklet. Edip i Jokasta osim Antigone imali su kćer Izmenu te ... Antigona, junakinja koja stiže iz vremena rađanja europske civilizacije u mukama, istom ljubavlju voli oba brata – onog koji se borio na «pravoj» strani kao ... Tema ovog djela je tragična sudbina djevojke Antigone koja je, prekršivši naredbu vladara Tebe Kreonta, obredno pokopala svog voljenog brata. Glavni motiv Jun 2, 2019 — Likovi Antigona (Edipova kći) Izmena (Antigonina sestra) Kreont (Antigonin ujak, tebanski kralj) Euridika (Kreontova žena) ... Antigona: Dijana Vidušin Kreont: Ozren Grabarić Kor: Ksenija Pajić Prvi stražar: Ranko Zidarić Hemon: Amar Bukvić Izmena: Nela Kocsis Dadilja: Biserka Ipša "...da umrijet moram, to dabome dobro znam, sve i bez tebe". (Antigona). "Antigona: A ipak isti zakon za sve traži Had. Kreont: Zar jednako za zlog ko i za ... Likovi: Antigona - Edipova kći, Ismenina sestra; Ismena - Edipova kći, Antigonina sestra; Kreont - njihov ujak, tebanski kralj; Tiresija - prorok; Hemon - ... U grčkoj mitologiji , Antigona ( /ænˈtɪɡəni/ ann-TIG-ə-nee ; starogrčki : Ἀντιγόνη) kći je Edip i ili njegova majka Jocasta ili Euryganeia . Antigona započinje priču o slavi i ponosu koje je osjetila pokapajući svog brata. U to dolazi Izmena koja želi zajedno s Antigonom biti osuđena na smrt, ali je ... SOFOKLO: ANTIGONA Bilješke o piscu: Sofoklo je rođen 495.g. pr. ... Najpoznatije Sofoklove drame su: Ajant, Antigona, Kralj Edip, Elektra. Sofoklo – ANTIGONA. ŽIVOTOPIS: Sofoklo je živio od 496. do 406. g. prije Krista. Grčki je pisac tragedija rodom iz Atene. Napisao je 123 dramska djela, ... U svojoj verziji Antigone, koju skicira kao etičko-političku vježbu u stilu Brechtovih didaktičkih komada, Žižek nudi tri moguća kraja tragedije, ... Ravnatelj opere režira u Talijanskoj drami HNK Rijeka vlastitu varijaciju Sofoklove drame o tragičnoj junakinji razapetoj između ljubavi pema obitelji i ... Antigona je bila Edipova kćer. Edip je, kao što znamo, ubio oca, oženio majku i zbog toga bio proklet. Edip i Jokasta osim Antigone imali su kćer Izmenu te ... Antigona. 2019. Prema tekstu Jean Anouilh. Anouilhova „Antigona“ je nastala tijekom Drugog svjetskog rata i suvremeni je prikaz klasične grčke tragedije ... Antigona, junakinja koja stiže iz vremena rađanja europske civilizacije u mukama, istom ljubavlju voli oba brata – onog koji se borio na «pravoj» strani kao ... Danas ćemo ponoviti o djelu Antigona, ali i jezik. Prvo riješite kratki kviz o Antigoni. Zatim tko želi malo bolje upoznati djelo, može poslušati još jedan ... Antigona-Prockletstvo Roda, prvi je projekt Medley teatra, a ujedno i jedan od prvih hrvatskih rock-mjuzikala. Tragedija o Antigoni dobro je poznata mnogima ... Antigona je ne samo duboko utkana u kanon svjetske književnosti i misli već je i sigurno uz Bibliju, Ilijadu i Odiseju jedan od onih temeljnih tekstova bez ... Dramski sukob - božanski zakoni (Antigona) i ljudski zakoni (Kreont) ... Kulminacija: Antigona se ne boji Kreonta i smatra da je ispravno postupila. ANTIGONA. Opločnik saćastog efekta, daje mogućnost maštovitog slaganja i kombiniranja boja unutar osnovnog uzorka. Istovremeno omogućeno jednostavno i brzo ... ▽Vinopija: Antigona je pravi „začin mladosti“ na nosu, mladenačko voće, vrlo intenzivno.Antigona posjeduje vješto usklađen ostatak sladora u strukturi s ... Antigona, Antigone. ... tek jednom izvedene i gotovo postrance, reklo bi se, "mimo priče" analizirane drame - Antigone, kraljice Tončija Petrasova Marovića, ... Jul 6, 2020 — ... 1. godine studijskog smjera Gluma ispitnu produkciju “Antigona u New Yorku” autora J. Glowackog u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Dec 10, 2019 — U režiji Angele Richter, pred zagrebačku publiku ovog je puta postavljena „Antigona“ s twistom. I to s twistom koji je osmislio Slavoj ...Bing Google