compendium-gezondheidszorg.nl

Prekršajni zakon - pročišćeni tekst zakona. ... (2) Posebnim zakonom može se propisati primjena prekršajnog zakonodavstva Republike Hrvatske i u prostoru ... Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...65 pages nedostaci uočeni u Prekršajnom zakonu. Ovaj pročišćeni tekst Prekršajnog zakona sadržava tekst: - Prekršajnog zakona (Nar. nov., br. 107/07). Prekršajni zakon. Redakcijski pročišćeni tekst. 18.11.2021. Vrijedi. Verzija vrijedi. OD: 01.01.2019. DO: Objavljeno ... Usporedite tekst cijelog zakona. ZAKON O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 5/90-prečišćeni tekst, 30/90 , 47/90 i 29/94- Zakon o ... Važeći zakon. Na snazi: od 1.1.2008. Naslov: Prekršajni zakon. Poveznice Otvori. Registar. Redakcijski pročišćeni tekst · Vremenska ljestvica (6) ... Jul 24, 2002 — Proglašavam Zakon o prekršajima, koji je donio Hrvatski sabor na ... vodi vijeće za prekršajni postupak (u daljnjem tekstu: vijeće). Apr 3, 2013 — U Prekršajnom zakonu (»Narodne novine«, br. ... za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Prekršajnog zakona. 5 Prekršajni zakon, Narodne novine broj: 107/07., 39/13., 157/13., ... Josipović, I., Zakon o prekršajima, uvodni tekst, redakcijski pročišćeni tekst Zakona ... c) Okrivljenik je pravna ili fizička osoba protiv koje je pokrenut prekršajni postupak. 1 1 Ovaj neslužbeni pročišćeni tekst sadrži: Zakon o prekršajima ... by M Gržin · 2019 — 1 Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ‒ urednički pročišćeni tekst, NN 76/09. i 92/14. (dalje u tekstu: ZPPO). 2 Europska konvencija za zaštitu ... Jul 29, 2014 — 9/09 i 12/10 - u daljnjem tekstu: Zakon o kaznenom postupku) primjenjivat će se mutatis mutandis u prekršajnom postupku: Glava I. pod ... 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda ... Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17) donesen je. ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI (Urednički pročišćeni tekst). (Narodne novine, br. 85/15, 121/16 i 99/18). ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU Prekršajni zakon : redakcijski pročišćeni tekst s komentarom noveliranih odredbi, stvarno kazalo : [NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15] / [priredili] Marko ... Zakon o pomilovanju. „Narodne novine“, broj: 175/03. Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - prestao važiti ... Izmjene/dopune (i pročišćeni tekst): Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog ... i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku (NN 75/09). Nov 16, 2020 — prekršajni zakon pročišćeni tekst ZAKON O OBRTU (Narodne novine br. 77/93, 42/95, 88/95, 24/96, 82/96, 90/96, 64/01, 71/01, 49/03-pročišćeni ... Kazneni zakon NN 125-11 ENG · Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona NN ... Zakon o sprječavanju sukoba interesa NN 48-13 (pročišćeni tekst) ENG ... (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 85/08 , 55/11 i 25/12) ... inspekcijskog nadzora, Financijski inspektorat vodi prekršajni postupak u. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira tako što se u izreci prekršaj, ... 74/93. pročišćeni tekst, 57/96. i 16/01., mjerodavni propis u vrijeme ... prekršaj, ne može se za taj prekršaj pokrenuti prekršajni postupak, a ako je postupak ... pročišćeni tekst) podnio Ustavnom sudu Republike. Aug 4, 2018 — NESLUŽBENI PROČIŠĆENI TEKST Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", br. 120/12) sa Zakonom o izmjenama i dopunama ... Oct 19, 2021 — pročišćeni tekst) „Jamči se pravo na pristup informacijama koje ... Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (.doc). ... Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16, 32/19); Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, ... POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet). Ovim zakonom uređuje se javni red i mir na području Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), ... ZBIRKA PROPISA (redakcijski pročišćeni tekstovi) PREKRŠAJNI ZAKON ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU CARINSKI ZAKON. PREKRŠAJNI ZAKON: redakcijski pročišćeni tekst s napomenama uz pojedine odedbe; pojmovno kazalo. Passwort: 430167. (0)Eine Bewertung hinterlassen. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90 - pročišćeni tekst, 47/90 i 29/94) Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (Narodne novine, broj 101/17) ... (Narodne novine, broj 91/12); Zakon o kaznenom postupku (pročišćeni tekst ... Prekršajni zakon: redakcijski pročišćeni tekst s komentarom noveliranih odredbi, stvarno kazalo Reviews, Prekršajni zakon: redakcijski pročišćeni tekst s ... Prekršajni zakon u svojim odredbama osim obligatornog izdavanja prekrš ajnog naloga ... broj 57/18) 348.504: PREKRŠAJNI ZAKON (Urednički pročišćeni tekst, ... Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (N.N. br. 167/03., ... sud i tijelo državne uprave koje vodi prekršajni postupak mogu ... pročišćeni tekst, 2/14.-. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10 - pročišćeni tekst) ... Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13 i 157/13). stručnog suradnika za prekršajni postupak u Lučkoj kapetaniji Split ... Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine, 85/10-pročišćeni tekst). (NN 57/18, 46/2021 – neslužbeni pročišćeni tekst). 1. ZAKON ... (1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela te prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU). Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o ... pročišćeni tekst i 137/15); Zakon o službenicima i namještenicima u ... Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10 – pročišćeni tekst); Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14); Prekršajni zakon ... 2010. godine ne smatraju se prekršajima već povredama sui generis. ... Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. Zakon o gradnji – Redakcijski pročišćeni tekst - 2. XI. KAZNENE ODREDBE. - Prekršaji investitora. - Prekršaji osobe registrirane za poslove projektiranja.Bing Google