compendium-gezondheidszorg.nl

No information is available for this page.Learn why Aleksandra Mažić; Pauza; 12:00 - 12:30; Sudski registar; Predsjednik odjela; Željka Bregeš; Sudski registar pisarnica; Voditelj; Sonja Đurašinović; RV ... Trgovački sud u Zagrebu - Stalna služba u Sisku ... Hrvatskih branitelja 1, 44320 Kutina; Tel; 044/ 691 211; Sudski registar: Prijemno-otpremna pisarnica ... Obavještavamo vas da Izdvojeni zemljišnoknjižni odjel u Petrinji i Posebna pisarnica Stalne službe u Petrinji rade na adresi Petrinja, Gajeva 34. trgovački sud u sisku sudski registar. ... Insolv-info Predsjednik Trgovačkog suda u Sisku Ivica Omazić istaknuo je da je taj sud na početku svog djelovanja ... Županijski sud u Sisku. direktan link na www stranicu, Županijski sud u Slavonskom Brodu ... Sudski registar Republike Hrvatske pri trgovačkim sudovima ... Sep 16, 2021 — Prvostupanjski je sud uvidom u Sudski registar utvrdio da je rješenjem Trgovačkog suda u Sisku broj Tt-09/370-2 od 18. lipnja 2009. izvršen ... KEMUNALAD SISAK ADA. ... REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA sklopljenih u 2014. godini ... Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu,. Županijski sud u Sisku, Sandra Kurtović Filipović, viša sudska savjetnica ... Trgovački sud u Zadru, Elvira Madunić, voditeljica sudskog registra ... 72 KZ Kž-312/16 Županijski sud u Varaždinu Kr 2/16 Vrhovni sud Republike ... Kzz 9/17 Vrhovni sud Republike Hrvatske K-1038/2013 Općinski sud u Splitu ... Visoki trgovački sud Republike Hrvatske 10000 Zagreb Berislavićeva 11. Telefon: 00-385-1-4896-888 - Centrala. 98, Općinski sud u Sisku, Anita Pavić Medur, viša sudska referentica ... 164, Trgovački sud u Zadru, Elvira Madunić, voditeljica sudskog registra ... Općinski sud u Sisku, Anita Pavić Medur, viša sudska referentica, 044/52 57 04 ... Trgovački sud u Zadru, Elvira Madunić, voditeljica sudskog registra ... ... Sudačka mreža · Sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske · Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj · Udruga hrvatskih sudaca ... vođenje nadležni sudovi (poput popisa sudskih tumača i vještaka), ... Sisku, Općinski sud u Slavonskom Brodu, Općinski sud u Splitu, Općinski sud u. Pored toga, prvostupanjski trgovački sudovi provode stečajne postupke, likvidacije, postupke gospodarskih prijestupa, vode sudske registre u koje se upisuju ... Apr 30, 2019 — Podaci o kretanju predmeta Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske ... stvarima i vode sudske registre, odlučuju o prijedlozima u vezi s ... U ovu gmpu nisu uračunati predmeti sudskog registra kojeg vode trgovački sudovi. ... (Općinski sud u Sisku) do suda koji je prema ovom indikatoru na ... Odlukom Skupštine od 28.01.2015. promijenjen je naziv Hrvatsko društvo sudskih vještaka (HDSV) u Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja (HDSVIP). Feb 13, 2009 — ... u sudski registar provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda ... suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Sisku, ... HGK – ŽUPANIJSKA KOMORA SISAK, Kranjčevićeva 16, 44000 SISAK ... pokreće postupak za upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu. Po upisu u. Feb 11, 2021 — Ustanova je upisana u sudski registar. Trgovačkog suda u Zagrebu. ... Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080427747 ... Stalna služba u Sisku. Adresa: Ul. Josipa Jurja Strossmayera 60, 44000 Sisak, Hrvatska ... Sud kod kojeg je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački sud u Sisku MBS: 120006107 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU. IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA. SUBJEKT UPISA. U ... Sisak, I.B. Mažuranić 3. - član društva ... Sisak, Vere Grozaj 15/9. d.d. Zadar; provedbom upisa pripajanja u sudski registar Trgovačkog suda u ... i upisnik sudskog registra trgovačkih društava kod Trgovačkog suda u Sisku. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar povećanja temeljnog kapitala ... obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Sisku. Sud je radi navedenog uzroka prestao s radom na navedenoj lokaciji. Sudski registar započeti će s radom kad se ulaz osigura skelama. Zakazana sudska ročišta u ... by D Sajter · 2006 · Cited by 10 — je, statistika, trgovački sud, razvijenost ... centralnog sudskog registra trgovačkih društava u ... ma započeli raditi novi trgovački sudovi u Sisku,. Poduzeće u sadašnjem obliku nastalo je odlukom Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. travnja 2002. OSNOVNI PODACI ... Djelomični izvadak iz sudskog registra pdf. U postupku prijave za upis u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu odbijen je upis javne ustanove pod nazivom „Regionalna razvojna agencija Sisačko- ... Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja, obrada GFI-a za 2005., ... Trgovački sud u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu, brisao je ovo društvo ... Apr 9, 2020 — ... Trgovačkom sudu u Osijeku za upis izmjene podataka u sudskom registru, ... na temelju kojih je Trgovački sud u Osijeku u sudski registar ... ... a pod ovim imenom djeluje i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 18. 12 1995. godine. Osnivači i vlasnici Društva su: Grad Sisak (95 ... HR-DAKA-0159 OKRUŽNI SUD U KARLOVCU KAO TRGOVAČKI SUD – Karlovac; 1876? ... Vodili su registre trgovačkih firmi te su bili nadležni u trgovačkim predmetima ... Dom zdravlja stječe svojstvo pravne osobe upisom u sudski registar kod Trgovačkog suda. Dom zdravlja zdravstvena je ustanova osnovana za trajno obavljanje ... Izvod iz sudskog registra..... Projektni zadatak............ . ... Vodoopskrbni sustav Petrinja - Sisak - Lekenik . ... 01.02.2000 Trgovački sud u Zagrebu. Trgovački sud u Pazinu odgodio otvaranje stečaja za 14 dana. Imaš priču? Javi nam se! ... Zaključen stečaj Pašalićeve tvrtke, briše se iz sudskog registra. Kontinuirano pratimo novitete u st... ... Sisak. Hrvatska. SUDSKI REGISTAR : Trgovački sud u Zagrebu. MBS : 4695607. OIB: 74378658586. U radu. Privremena obustava. Mirovanje Bez početka. Odjava Preseljen. Ime i prezime vlasnika: OIB vlasnika: Pretraži vlasnika i u povijesnim podacima. [0419] OPĆINSKI ŠKOLSKI ODBOR U PALANJKU – Palanjek (1908-1918); 1908-1914: knj. 2; 0,05. SI. [0420] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR U SUNJI – Sunja ...Bing Google