compendium-gezondheidszorg.nl

Zakon o parničnom postupku pročišćeni tekst 2015

Zakon o parničnom postupku - pročišćeni tekst zakona. ... 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. NN 148/2011, (2993), pročišćeni tekst, 20.12.2011. 4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ... Jul 24, 2019 — U Zakonu o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. ... 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) ... ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU. (Urednički pročišćeni tekst, "Službeni list", broj 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, ... Prečišćeni tekst sadrži: tekst Zakon o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, ... Hercegovine”, br.98/15 od 23.12.2015.godine). Dio prvi. Zakon o parničnom postupku. Redakcijski pročišćeni tekst ... 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. ISSN - Footer. ISSN 2363-202X <#-- CSS ONLY BELOW IN THE STYLE TAG -->. Navigation. Skip to Content. Zakon o parničnom postupku-pročišćeni tekst ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.52.) ... (pročišćeni tekst) ... Zakona o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. Zakon o parničnom postupku (27) - trenutno važeći redakcijski pročišćeni tekst · Zakoni ... Stupanje na snagu posljednje izmjene: 1.1.2015, NN 115-2185/2014. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91, 91/92, 12/99, 117/03, 88/05, ... U-III/5037/2015; 18.6.2019 · Sudske odluke Ustavnog suda RH. Mar 28, 2019 — Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., ... 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o ... by B Jović · 2015 — 2015.)). 4. Zakon o parničnom postupku SFRJ iz 1976. godine (Službeni list SFRJ, br. ... Zakona o parničnom postupku iz 1991. godine (Narodne novine RH, br. Iz tiska je izišao "Zakon o parničnom postupku" - urednički pročišćeni tekst, rujan 2019. Ovo izdanje sadrži, uz pročišćeni tekst Zakona i širi prikaz svih ... Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ... Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10. Jadranko Jug: Novela Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine ... inicirali donošenje zakona o interventnim ... i dopunama ZPP-a (Narodne novine, br. U Bjelovaru, 11. studenoga 2015.g. Na temelju članka 30. st. 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj: 28/13, 33/15, 82/15 - pročišćeni tekst) i članka ... Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 148/11 – pročišćeni tekst i 25/13, dalje: ZPP), žalba tužitelja prihvaćena kao osnovana, ukinuto je. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 85/10, pročišćeni tekst, 5/14)). - Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, 53/91, 91/92, 58/93, ... Zakonom o parničnom postupku propisana su temeljna pravila na osnovi kojih sud ... (Narodne novine, 142/2012, 103/2014, 118/14 i 107/2015) propisano je da, ... Ovim zakonom određuju se pravila postupka na osnovu kojih osnovni sudovi, okružni sudovi, okružni privredni sudovi, Viši privredni sud i Vrhovni sud Republike ... Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91., 91/92., ... Uredbe (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća o postupku u slučaju nesolventnosti ... by NUVSN PISMENOSTI — Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku Republike Hr- vatske iz 2008. (Narodne novine, br. 84/08; dalje u tekstu: ZIDZPP iz 2008.) ... Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15, ... Pravilnik o postupku naknadne uplate doprinosa otpisanih zbog zastare ili ... Zakon o parničnom postupku, Službeni list SFRJ, br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90,. 27/90, 26/91, 34/91, 35/91; Narodne novine, br. natjecanja, u nejavnoj sjednici vijeća održanoj 22. travnja 2015. presudio je ... Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ 148/11. - pročišćeni tekst ... Sadrži: Stečajni zakon : NN 71/2015 ; Stečajni zakon : NN 44/96, 29/99, 129/00, ... 1 : Zakon o parničnom postupku : pročišćeni tekst sa komentrom i sudskom ... ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA. Neslužbeni pročišćeni tekst. ("Narodne novine", br. 41/2014.,110/2015. i 14/2019.) Dio I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Zakon o Državnom inspektoratu (NN br. ... 112/12, 25/13 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, 93/14, 55/16 - Odluka Ustavnog suda, ... Mar 28, 2019 — U Zakonu o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, ... 2015/2421 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni. Odbacuje se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 145. stavaka 5. i 6. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/ ... Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., 112/99., ... HRVATSKI TELEKOM d.d. iz Zagreba (U-II-1610/2015) i VIPnet d.o.o. iz Zagreba ... Feb 21, 2017 — Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 163. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" ... Oct 15, 2020 — Sudsko-veterinarska vještačenja Veterinarska svjedodžba. Metodičke vježbe. Skupina 1. 6. Zakon o parničnom postupku (pročišćeni tekst). 2015. godine usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom ... iz Novele (tzv. pročišćeni tekst), uz napomenu da se takav integralni tekst može ... Apr 5, 2018 — Zakon o parničnom postupku. 33. Mjerodavne odredbe Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/1991, 91/1992, 112/1999, 81/2001, ... U-I/23/2015, Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 91.a Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91., 91/92., ... U parničnom postupku plaćaju se pristojbe prema vrijednosti predmeta spora. ... sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskim pristojbama. Dec 7, 2020 — Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br.68/18,110/18 i 32/20),. Zakon o parničnom postupku,. (NN“br.53/91,91/92,58/93,112/99 ... U Upravnom odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove obavljaju se ... Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91, 58/93, 91/92, ... Zakon o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, ... Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.Bing Google