compendium-gezondheidszorg.nl

Jul 22, 2015 — 91/96), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 68/98), Odluku Ustavnog ... NN 81/2015, (1548), pročišćeni tekst, 22.7.2015. 3. Zakon o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... NN 91/1996, (1596), zakon, 28.10.1996. 2. Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... Baza je ažurirana 07.12.2021. zaključno sa NN 133/21. Upišite Vaš e-mail za obavijesti o promjeni ovog zakona: ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. ... Napomena verzije: izmjena. Narodne novine br. ... Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA ... Zakoni. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (pročišćeni tekst) NN (81/15, 94/17 - ispravak) - pretraži NN; Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina OD: 30.12.2014. DO: Objavljeno. Narodne novine 152/2014. Datum objave. 22.12.2014. Vremeplov. Verzije zakona ... U postupku provedbe Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ... U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (Narodne novine, broj 69/97, 105/99, ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,broj: ... („Narodne novine“ broj 68/20) - stupio na snagu 20. lipnja 2020. Pravilnik o načinu ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... Narodne novine: NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – (“Narodne novine”, br. XX/96, XX/98 - čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na ... Mar 23, 2021 — Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. („Narodne novine“ broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08,. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sa izmjenama arodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_81_1548.html. Uredba o održavanju zgrada Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98 - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji ... Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine broj 88/17); Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu ... Detaljan pregled zakona Republike Hrvatske - izvadak iz Narodnih novina, ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. Članak 1. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00 ... NN, br. 107/07. -, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl.52.) NN, br. ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (čl. 394. st. Zakon o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Translation failed, : ... Official publication: Narodne Novine; Number: NN 38/09. uporabi nekretninu koja nije vlasništvo jedinice lokalne samouprave i koja ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 81/15. –. Imate prava na dokument samo ako imate korisnički račun. Prijava Isprobajte besplatno. Napomena verzije: izmjena. Narodne novine br. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. ... o imenovanju predstavnika Grada Osijeka u postupcima izbora i promjene. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZV, NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, ... Prijedlog treba sadržavati elemente propisane člankom 109. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“, broj 63/2019), a oblik i sadržaj obrazaca prijedloga ... by M Štern · 2006 — Zakon o gradnji. Narodne novine, broj 52/99 do 47/03. Članak 89. stavak 1. Pomorski zakonik. Narodne novine, broj 17/94, 43/96. Članak 51. stavak 1. (skraćena verzija) (puna verziju možete naći na www.nn.hr (NN br.91 28.10.1996.) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, objavljen u Narodnim ... Nov 27, 2019 — Donosi se Plan upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, ... Sep 29, 2020 — Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. ... o prodaji nekretnine na području gospodarske zone. snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ... 1 Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj ... o dodjeli na privremeno korištenje prostora u vlasništvu Općine Fužine. Članak 1. Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ... Jan 22, 2016 — Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, ... Zakona o vlasništvu i stvarnim pravima ( Narodne novine br.91-96) suvlasnici ... stana ili druge samostalne prostorije koja je u vlasništvu pojedinog. Pravo vlasništva definirano je Zakonom o vlasništvu kao stvarno pravo na određenoj ... 3Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Narodne novine br. Oct 11, 2019 — Na temelju članka 35. i članka 219. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, ... Zakoni. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) ... Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 81/15, 94/17). Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj - 91/96, 68/98, 137/97, 22/00, ... Odluke o gospodarenju nekretnina u vlasništvu Općine. Nov 21, 2016 — Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, ... ODLUKU O IZBORU PRINUDNOG UPRAVITELJA. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,.Bing Google